Norma NEM

Normes NEM

La nostra entitat forma part de la FCAF, i com tal estem associades al MOROP, que es el organisme de regular les normes per les quals els fabricants de material ferroviari a escala es guien. Aquí teniu el enllaç a la plana web de la FCAF on les teniu traduïdes al Catalá.