On som seu social


La Nostra seu Social esta al carrer Montserrat 64, al costat de la Església de Santa Magdalena. La seu la compartim a la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (FCAF)