Junta Directiva

La junta del AMFE esta formada per:

President

Vice President Honorífic

2 Vice-Presidents

Secretari

Tresorer

Vocal Local

Vocal Maqueta

Vocal Digital

Vocal Moduls

Vocal Events i Tren Tripulat