Comisions de treball

Comissiò Andanes

  En Josep Martorell ha començat per les andanes de l’estació de dalt, i així després podran començar els companys del balast, i anirem finalitzant aquesta part, perquè després ens serà mes difícil el accés. Per altra part en Miras s’encarregarà de les andanes de la Estació Principal.