Moduls Pedrera

Conjunt de Mòduls representant una Pedrera, que enllaça per un costat amb la Corba