Presentacio

 

L’Associació d’Amics del Modelisme Ferroviari d’Esplugues de Llobregat (AMFE), com el seu nom indica, te com missió fomentar l’apropament de la gent al mon del modelisme ferroviari i al tren. Hi ha, per par de la gent, un desconeixement d’aquest mitja de transport i que nosaltres, a traves de l’Associació, volem que descobreixin.

També fomentem les aptituds que tenen les persones envers el modelisme. Sovint trobem que hi han grans modelistes però per por o altres motius no acaben d’entrar en aquest apassionat mon.

Creiem que es indispensable que tothom tingui una vàlvula d’escapament de la rutina diària del treball i així millorar el seu rendiment i qualitat de vida. Per això volem que el número de socis joves augmenti dins de la nostra associació.

Fomentem també l’àmbit de la història, no solament del Ferrocarril, si no dels països, de les guerres i de tot tipus d’esdeveniments que han influït al desenvolupament d’aquest mitjà de transport.

Els estatuts de la nostra entitat contemplen la figura d’un president, dos vice-presidents, un secretari, un tresorer i fins a cinc vocals més que constitueixen entre tot ells la Junta Rectora de l’associació.

Anualment, dins del primer trimestre fem una Assemblea General, lo qual no vol dir que mentrestant no anem fent reunions de treball quan calgui.

Tanmateix, els nostres estatuts contemplen que cada 4 anys tingem renovació de junta.