Una mica d’Historia

Dins l’acrònim AMFE hi trobareu una associació molt espluguenca que des de fa un grapat d’anys, des del 1993, es dedica al món del ferrocarril ja sigui en models a escala o ferrocarril real. Associació d’Amics del Modelisme Ferroviari d’Esplugues de Llobregat és el nom complet d’aquest grapat de persones que es dediquen a promoure el modelisme ferroviari, la divulgació dels aspectes històrics, socials, econòmics, tècnics i humans d’aquest, antic i alhora tan modern, mitjà de transport: EL TREN.

Un dels punts bàsics dels nostres estatuts ens marquen com a objectiu el de fomentar la creació de centres de cultura ferroviària i això ho hem fet i ho estem fent mitjançant la participació directa, des del moment de la seva creació, en el si de la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril (FCAF) que aglutina la majoria d’associacions catalanes dedicades, com nosaltres, al ferrocarril.

Els estatuts també ens marquen la pauta que hem de seguir per la promoció del modelisme ferroviari. Aquesta activitat la desenvolupem generalment al nostre local social on els socis poden dur a terme aquesta pràctica en el seu aspecte més artesanal i amateur. La construcció de maquetes grans i petites així com modulars són les que estem portant a terme ara en aquest moment. Un dels nostres grans reptes és la construcció d?un circuit a gran escala, 5 polsades o més d?ampla de via, però aquesta fita no la podem portar a terme nosaltres sols per la dificultat econòmica i d’ubicació que representa, per la qual cosa necessitarem la col-laboració d’institucions públiques com l’Ajuntament o la Generalitat.

AMFE, que va nàixer el 26 de juliol de 1993, agrupava en aquell moment poc més de 8 socis passant ja ara el nombre de 25 les persones associades. Com a moltes associacions l?edat no és pas una limitació per poder-hi pertànyer. Actualment hi està representat tot l?espectre d’edats. Socis infantils, juvenils i de totes les edats fins arribar a persones jubilades formen la nostra massa social. Molt a desgrat nostre l?element femení no hi està representat no havent aconseguit mai la integració de cap persona del sexe femení a la nostra associació. Aquest món també és d’elles i per elles i esperem que en algun moment o altre s’obri el seu interès pel ferrocarril i les faci arribar fins a la nostra seu. Tenen les portes obertes, com tothom.

La nostra organització és senzilla. Una Assemblea sobirana marca unes línies d?actuació per l’any i la Junta Directiva les du a terme amb la participació d’un gran número de socis. Ara actualment basem la nostra activitat en:
– Construcció d’una maqueta en escala HO (1:87 del model real) de grans dimensions i fixa situada al local social.
– Readaptació de diverses maquetes en escala N (1:150 del model real) de diverses mides. Algunes de fixes i altres transportables.
– Construcció de mòduls en HO, segons normes de la FCAF, de 120 x 40 cm per exhibicions en actes organitzats per la pròpia federació. Cal destacar que hem arribat a mostrar públicament maquetes de gairebé 100 metres de llargada.
– Participació a la Fira d’Entitats organitzada per l’Ajuntament d’Esplugues a fi de donar a conèixer la nostra tasca.
– Organització i muntatge de un petit circuit en escala de 5 polsades dedicat especialment als infants del poble en motiu de la Festa Major.
– Diada de portes obertes, també per la Festa Major, on es fa una mostra del material a escala propietat d’AMFE i dels seus socis havent-hi un seguit de circulacions dedicades als habitants d’Esplugues.
– Participació en l’organització de la Setmana del Tren a Catalunya que la FCAF realitza cada any. AMFE es responsabilitza de l’organització d’una sessió de cine fòrum amb tema ferroviari.
– Participació en la majoria de mostres de maquetes modulars de la FCAF fetes arreu de Catalunya.
– Participació en l’organització interna de la FCAF amb dos representants d’AMFE dins dels òrgans de govern de la Federació Catalana.
– Augmentar el fons de material històric a partir de donacions per la creació d’un futur museu ferroviari local.
– Manteniment i creixement de la biblioteca dedicada al món del ferrocarril.

És evident que AMFE és una associació oberta i que totes les persones sempre són benvingudes al nostre local on gustosament els hi mostrarem el nostre material i maquetes i els informarem sobre qualsevol dubte o pregunta que tinguin sobre temes ferroviaris i també li donarem tota la informació necessària sobre la nostra entitat. Ens trobareu al local social del carrer Pere Galvany, 27 (Can Vidalet) d’Esplugues els dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores i els dissabtes d?11:00 a 14:00 hores o bé trucant al telèfon 93.473.25.04.

Esperem que en acabar de llegir aquest recull d’informació l’associació sigui una mica més coneguda pel nostre veïnat i serveixi per què els aficionats al ferrocarril o al modelisme ferroviari d?Esplugues ens vinguin a veure al nostre local i, si em sigut capaços de convèncer-los, s’associïn amb nosaltres.